top of page

रसातल , अंतःविषय प्रदर्शन,  हस्तक्षेप 2014।

Emilio Santisteban. Abismo.

तस्वीरें © जुआन मोंटेलपारे

रसातल।
कॉमन प्लेस ला काराकोला, क्विटो, 2014।

bottom of page